MILLI -hankkeen tulokset

 

MILLI sijoittuu hankkeena EU-rahoituksen toimintalinjaan 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen/Erityistavoite 9.1 sisältää siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen. Hankkeen tuloksena esitellään menetelmiä ja tuloksia työskentelystä MILLI-hankkeen tavoitteen saavuttamisessa. Jokainen osallistuja mielletään hankkeen tavoitteiden saavuttamiseen oman työpanoksensa antaneeksi. Tulokset raportoidaan mielellään kirjallisena kunkin työtehtävän tavoitteiden pohjalta.

 

MILLI-hankkeen lopputuotoksena kehitetty toimintamalli on nyt kuvattu oppaan muotoon. Oppaassa jaetaan eri toimijoiden kokemuksia siitä, miten myynnin eri osa-alueisiin perehtymistä voidaan tehdä kiinnostavalla ja normaalista opetussuunnitelmasta poikkeavalla tavalla. Oppaan tarkoituksena on herättää ideoita ja oivalluksia toteuttaa opiskelijalähtöistä pedagogiikkaa niin eri kouluasteiden välisessä yhteistyössä kuin oman  oppilaitoksen sisällä eri vuosiryhmien tai oman opetusryhmän kesken. Lue ja tutustu!

 

LUOKKAHUONEISTA LOGOMON LAVOILLE - Nuorten myyntiosaamista kasvattamassa uusia, opiskelijalähtöisiä menetelmiä kehittämällä”

 

1. Sähköinen versio (Meiju Keinänen ja Ellen Into, 2017)

 

2. Tulostettava pdf -versio (Meiju Keinänen, 2017)