Myyntitaidot tuovat menestystä

 

Myyntityö on yritystoiminnan ja siten työllisyyden ja yhteiskuntamme hyvinvoinnin kulmakivi. Yritystoiminta on kannattavaa vain, jos tuotteet saadaan myytyä asiakkaille. Suomalaisen elinkeinoelämän menestymisessä hyväkään tuote tai palvelu ei vielä yksin riitä. Elinkeinoelämän menestymiseen tarvitaan kaupallistamisen ja myynnin osaamista.

Myynti kattaa ihmissuhdetaidot, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, eri kulttuurien väliset taidot, aloitekyvykkyyden ja yrittäjyyden. Yksityisen ihmisen työllistymiseen, työelämässä menestymiseen ja elämänhallintaan oma osaamisen, ajatusten ja tekemisten esille tuomisen taidoilla on olennainen merkitys.