Myynnin oppiminen opettamalla ja kilpailemalla

 

MILLI – Myynnin osaamisen ja arvostuksen lisääminen -hankkeessa testataan todellisissa oppimistilanteissa uusia innovatiivisia menetelmiä korkeakoulutuksessa, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja lukioissa. Oppilaitosten välinen yhteistyö on kiinteä osa oppimiskokemusta.

MILLIssä myynnin eri funktioihin perehtymisestä tehdään kiinnostavaa ja perinteisestä opetuksesta poikkeavaa hyödyntäen kolmea keskeistä menetelmää:

 

1. Kilpailuja hyödynnetään myynnin oppimisen välineenä eri kouluasteilla. Kilpailuja järjestetään myynnin eri teemoista kullekin opiskelijaryhmälle räätälöitynä. Teemoina ovat esim. oman osaamisen hissipuhe rekrytointitilaisuuksia varten, lukiomusikaalien lipunmyynnin toimet sekä videoposterit onnistuneista asiakaskokemuksista.

 

2. Oppilaitosten opi opettamalla –tapahtumissa ammattikorkeakoulun opiskelijat toimivat opettajina toisella asteella. Edelleen toisen asteen opiskelijat toimivat opettajina sekä omassa oppilaitoksessaan että muissa oppilaitoksissa. Opettaminen on yksi tehokkaimmista oppimismenetelmistä. Tehokkaan oppimisvaikutuksen lisäksi Opi opettamalla –tapahtumien perusopetuksesta poikkeavat menetelmät sekä kilpailujen ja toisten opiskelijoiden opettamisen jännityselementti tuovat vaihtelua ja innostavuutta oppimistilanteisiin. Oppilaitostapahtumiin ja siihen liittyviin kurssitöihin sisältyy mm. oppituntien valmistelua ja opettamista, myyntitoimeksiantojen toteutusta, tapahtumajärjestelyitä, valmentautumista myyntikilpailuihin ja markkinointimateriaalin työstämistä.

 

3. Voice of Sales –suurtapahtumaan tammikuussa 2016 ja 2017 huipentuu vuoden työ. Tapahtuma kokoaa yhteen vuoden aikana tehdyn opiskelijatyön ja alueen yritykset. Tapahtumassa syksyn myyntikilpailukarsintojen tuloksena löytyneet parhaat hissipuheiden pitäjät ja videoposterit kisaavat Voice of Sales –palkinnoista eri sarjoissaan. Yritysyhteistyötä tehdään mm. laajat kontaktiverkostot omaavien Suomen myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n sekä Teknologiateollisuus ry:n kanssa. Yrityksillä on mahdollisuus osallistua tapahtuman toteutukseen, esittäytyä opiskelijoille ja tarjota rekrytointimahdollisuuksia erityisesti kesän töitä ajatellen.

 

Toimintamallin kehittäminen ja opas

 

Oppilaitokset yhdessä yritysten ja muiden kumppaneiden kanssa edistävät sidosryhmäfoorumina nuorten työllistymistä sekä yritysten kanssa verkottumista.  MILLI-hankkeen aikana kehitettävä oppilaitosten ja yritysten toimintamalli myynnin osaamisen ja arvostuksen lisäämiseksi dokumentoidaan oppaaksi opettajille ja päättäjille. Oppaan taustatyönä tutkitaan kokemuksia ja pedagogisesti toimivia käytännön toteutuksen ratkaisuja myynnin opetukseen kilpailujen, oppilaitosten opi opettamalla –tapahtumien ja Voice of Sales –suurtapahtuman avulla. Päättäjiä varten kerätään tietoa toimintamallin toimivuudesta, vaikuttavuudesta ja taloudellisesta merkityksestä Varsinais-Suomen alueella.

 

Vaikutukset

 

Hankkeen lyhyen aikavälin vaikutusten odotetaan näkyvän projektin toteutusaikaisina positiivisina muutoksina paikallisten nuorten asenteissa, tietämyksessä ja osaamisessa myyntiä kohtaan. Myynnin osaamisen lisääntyminen kasvattaa nuorten työmarkkinakelpoisuutta tulevaisuudessa ja auttaa vähentämään nuorison työttömyyttä. Hanke avartaa nuorten katseita ja asenteita kolmesta eri näkökulmasta:

 

1. Myynti ammattina

2. Myynti ammatillisena osaamisalueena

3. Oman osaamisen myynti avaintaitona, joka on ratkaisevassa asemassa työnhaussa.

 

Hankkeen positiiviset taloudelliset vaikutukset kohdistuvat maakunnalliseen koulutusjärjestelmään. Opi opettamalla -konsepti on taloudellisessa katsannossa arvokas työkalu opetussuunnitelmien ylläpitämiseen ja niiden monipuolistamiseen. Myyntikoulutuksen konsepti toimii onnistuessaan esimerkkinä kaikille muille potentiaalisille teemoille.

Yritykset saavat myynnistä innostuneita nuoria lyhytkestoisiin ja tilapäisluontoisiin työtehtäviin. Pysyvästi työelämään siirtyvien osaajien kohentunut myyntiosaaminen ja innostuneisuus asiaan vaikuttavat jo keskipitkällä aikavälillä positiivisesti maakunnassa toimivien yritysten liiketoimintaan ja tätä kautta aikaansaa koko yhteiskuntaa koskevaa taloudellista kasvua.